Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 19 2013

Takeitbyyoursilence
0335 54c8 350
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaherside herside
Takeitbyyoursilence
9082 860e 350
Reposted fromsmit smit viamefir mefir
Takeitbyyoursilence
6589 74f8 350
Reposted fromjehna jehna viazglowawchmurach zglowawchmurach

August 16 2013

Takeitbyyoursilence
5394 447b 350
Reposted fromniczegoniezaluj niczegoniezaluj
Takeitbyyoursilence
  Jeśli kogoś kochasz za jego urodę, to nie jest miłość, ale pożądanie. Jeśli kogoś kochasz za jego inteligencję, to nie jest miłość, lecz podziw. Jeśli kochasz kogoś dla jego majątku, to nie miłość, ale zainteresowanie. Jeśli kochasz kogoś i nie wiesz dlaczego, to jest prawdziwa miłość..  
Takeitbyyoursilence

Lubię spać, gdy jest mi źle. Mogłabym przespać życie.

Reposted fromexize exize vianiczegoniezaluj niczegoniezaluj
Takeitbyyoursilence
- Koty nie mają imion - odparł.
- Nie? - spytała Koralina.
- Nie - potwierdził kot. - Wy, ludzie, macie imiona. To dlatego, że nie wiecie, kim jesteście. My wiemy, kim jesteśmy, więc nie potrzebujemy imion.
— Neil Gaiman - Koralina
Takeitbyyoursilence
9092 8646 350
Reposted fromherside herside viamefir mefir

August 11 2013

Takeitbyyoursilence
Reposted fromkingsofleon kingsofleon viamefir mefir
Takeitbyyoursilence
Reposted frombethgadar bethgadar viacats cats
Takeitbyyoursilence
Musimy po prostu zaakceptować to, że ludzie zostaną w naszych sercach, nawet jeśli nie będzie ich w naszym życiu.
— Wiz Khalifa
Reposted frommefir mefir vianiczegoniezaluj niczegoniezaluj

August 02 2013

Takeitbyyoursilence
4099 cd33 350
Reposted fromimaginacyjna imaginacyjna
Takeitbyyoursilence
i nie wyobrażasz sobie ile razy powtórzyłam sobie w myślach ''Kocham Cię'' kiedy ze mną rozmawiałeś..
— infinitely many...
Reposted fromexpensivedreams expensivedreams viaadamanda adamanda

July 16 2013

Takeitbyyoursilence
5866 f61b 350
Reposted fromadamanda adamanda viaimaginacyjna imaginacyjna
Takeitbyyoursilence
6927 df35 350
Reposted fromIriss Iriss viaMezame Mezame
Takeitbyyoursilence
Czuję zmiany, czuję nowe życie
Reposted fromcappaque cappaque viaMezame Mezame
Takeitbyyoursilence
Reposted fromcats cats viaMezame Mezame
Takeitbyyoursilence

June 22 2013

Takeitbyyoursilence
8378 dd34 350
Wygrywają tylko ci, którzy wiedzą na czym im zależy.
Reposted fromimaginacyjna imaginacyjna viapyotrus pyotrus
Takeitbyyoursilence
3434 6b46 350
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl